ضرورت رسیدگی به بافت فرسوده منطقه14
احمدعلوی:

ضرورت رسیدگی به بافت فرسوده منطقه14

علوی عضو شورا با پرداختن به ضرورت رسیدگی و نوسازی بافت فرسوده در منطقه ۱۴ بر اتمام پروژه های مورد مطالبه شهروندان تاکید و فعالیت های اخیر مدیریت شهری منطقه ۱۴ را موثر و مثبت ارزیابی کرد.

لزوم توجه به نگهداشت المان های ترافیکی و تدبیر برای حمل و نقل عمومی شهر

لزوم توجه به نگهداشت المان های ترافیکی و تدبیر برای حمل و نقل عمومی شهر

به گزارش تهران خبر؛ سید احمد علوی بعد از ارائه گزارش معاون حمل و نقل و ترافیک خطاب به مناف هاشمی گفت: ایشان از همکاران خوب ما در شهرداری هستند و همانگونه که آقای مهندس چمران نیز ذکر کردند بحث تامین مالی و برنامه ریزی می تواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند. نمیتوانستیم