تاریخ انتشار : شنبه 30 مرداد 1400 - 11:03
کد خبر : 1422

آسمان تهران می بارد

وضعیت جوی استان تهران طی چهار روز آینده، آسمانی صاف تا نیمه ابری و در بعضی ساعات همراه با وزش باد و در ارتفاعات در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.
رگبار ‌پراکنده در استان تهران تا سه‌شنبه

رگبار ‌پراکنده در بخش‌هایی از استان تهران از امروز تا سه‌شنبه (۳۰ مرداد تا ۲ شهریور) و کاهش کیفیت هوا و برقراری شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس در برخی مناطق ‌پرتردد ‌پایتخت طی امروز ‌پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش تهران خبر، بر اساس بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان تهران طی چهار روز آینده، آسمانی صاف تا نیمه ابری و در بعضی ساعات همراه با وزش باد و در ارتفاعات در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

رگبار ‌پراکنده در استان تهران تا سه‌شنبه

رگبار ‌پراکنده در بخش‌هایی از استان تهران از امروز تا سه‌شنبه (۳۰ مرداد تا ۲ شهریور) و کاهش کیفیت هوا و برقراری شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس در برخی مناطق ‌پرتردد ‌پایتخت طی امروز ‌پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا، بر اساس بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان تهران طی چهار روز آینده، آسمانی صاف تا نیمه ابری و در بعضی ساعات همراه با وزش باد و در ارتفاعات در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران از امروز تا سه‌شنبه (۳۰ مرداد تا ۲ شهریور) در ساعات بعدازظهر تا شب در بخش‌های شمالی استان به‌ویژه ارتفاعات شرقی گاهی رگبار پراکنده و رعدوبرق مورد انتظار است. امروز (۳۰ مرداد) در ساعات عصر و شب گاهی وزش باد شدید و در بخش‌های جنوبی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود و احتمال خیزش موقتی گرد و خاک وجود دارد.

پیش‌بینی‌های انجام‌شده در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران حاکی از آن است که در صبحگاه امروز (۳۰ مرداد ماه) در برخی مناطق پرتردد کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار خواهد گرفت که ناشی از افزایش ترافیک صبحگاهی و عدم وزش باد مؤثر است.

طی روز تاحدودی بر تندی باد افزوده خواهد شد و شرایط مناسب برای پراکندگی آلاینده‌ها را فراهم خواهد کرد، با این حال با حضور عوامل کافی جهت تولید آلاینده «ازن»  افزایش غلظت این آلاینده در برخی مناطق باعث کاهش کیفیت هوا در ساعات بعدازظهر خواهد شد. تداوم وزش باد مؤثر تا اواخر وقت از تجمع آلاینده‌ها جلوگیری می‌کند و برقراری وضعیت قابل‌قبول در بیشتر مناطق دور از انتظار نخواهد بود.

با کاهش تندی باد تا صبح فردا (۳۱ مرداد ماه) همراه با افزایش ترافیک صبحگاهی کیفیت هوا در بیشتر مناطق پرتردد در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار خواهد گرفت. عدم وزش باد مؤثر طی روز پراکندگی آلاینده‌ها را محدود می‌کند، علاوه براین با افزایش دما در ساعات بعدازظهر تولید و افزایش غلظت آلاینده‌ ازن در برخی مناطق کاهش کیفیت هوا را به‌دنبال خواهد داشت.

رگبار ‌پراکنده در استان تهران تا سه‌شنبه

رگبار ‌پراکنده در بخش‌هایی از استان تهران از امروز تا سه‌شنبه (۳۰ مرداد تا ۲ شهریور) و کاهش کیفیت هوا و برقراری شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس در برخی مناطق ‌پرتردد ‌پایتخت طی امروز ‌پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا، بر اساس بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان تهران طی چهار روز آینده، آسمانی صاف تا نیمه ابری و در بعضی ساعات همراه با وزش باد و در ارتفاعات در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران از امروز تا سه‌شنبه (۳۰ مرداد تا ۲ شهریور) در ساعات بعدازظهر تا شب در بخش‌های شمالی استان به‌ویژه ارتفاعات شرقی گاهی رگبار پراکنده و رعدوبرق مورد انتظار است. امروز (۳۰ مرداد) در ساعات عصر و شب گاهی وزش باد شدید و در بخش‌های جنوبی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود و احتمال خیزش موقتی گرد و خاک وجود دارد.

پیش‌بینی‌های انجام‌شده در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران حاکی از آن است که در صبحگاه امروز (۳۰ مرداد ماه) در برخی مناطق پرتردد کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار خواهد گرفت که ناشی از افزایش ترافیک صبحگاهی و عدم وزش باد مؤثر است.

طی روز تاحدودی بر تندی باد افزوده خواهد شد و شرایط مناسب برای پراکندگی آلاینده‌ها را فراهم خواهد کرد، با این حال با حضور عوامل کافی جهت تولید آلاینده «ازن»  افزایش غلظت این آلاینده در برخی مناطق باعث کاهش کیفیت هوا در ساعات بعدازظهر خواهد شد. تداوم وزش باد مؤثر تا اواخر وقت از تجمع آلاینده‌ها جلوگیری می‌کند و برقراری وضعیت قابل‌قبول در بیشتر مناطق دور از انتظار نخواهد بود.

با کاهش تندی باد تا صبح فردا (۳۱ مرداد ماه) همراه با افزایش ترافیک صبحگاهی کیفیت هوا در بیشتر مناطق پرتردد در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار خواهد گرفت. عدم وزش باد مؤثر طی روز پراکندگی آلاینده‌ها را محدود می‌کند، علاوه براین با افزایش دما در ساعات بعدازظهر تولید و افزایش غلظت آلاینده‌ ازن در برخی مناطق کاهش کیفیت هوا را به‌دنبال خواهد داشت.

با افزایش تندی باد و حاکمیت ناپایداری جوی تا ساعات پایانی فردا (۳۱ مرداد) پراکندگی ذرات معلق و درنتیجه برقراری وضعیت قابل‌ قبول در بیشتر مناطق پیش‌بینی می‌شود.

با افزایش تندی باد و حاکمیت ناپایداری جوی تا ساعات پایانی فردا (۳۱ مرداد) پراکندگی ذرات معلق و درنتیجه برقراری وضعیت قابل‌ قبول در بیشتر مناطق پیش‌بینی می‌شود.

. امروز (۳۰ مرداد) در ساعات عصر و شب گاهی وزش باد شدید و در بخش‌های جنوبی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود و احتمال خیزش موقتی گرد و خاک وجود دارد.

پیش‌بینی‌های انجام‌شده در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران حاکی از آن است که در صبحگاه امروز (۳۰ مرداد ماه) در برخی مناطق پرتردد کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار خواهد گرفت که ناشی از افزایش ترافیک صبحگاهی و عدم وزش باد مؤثر است.

طی روز تاحدودی بر تندی باد افزوده خواهد شد و شرایط مناسب برای پراکندگی آلاینده‌ها را فراهم خواهد کرد، با این حال با حضور عوامل کافی جهت تولید آلاینده «ازن»  افزایش غلظت این آلاینده در برخی مناطق باعث کاهش کیفیت هوا در ساعات بعدازظهر خواهد شد. تداوم وزش باد مؤثر تا اواخر وقت از تجمع آلاینده‌ها جلوگیری می‌کند و برقراری وضعیت قابل‌قبول در بیشتر مناطق دور از انتظار نخواهد بود.

با کاهش تندی باد تا صبح فردا (۳۱ مرداد ماه) همراه با افزایش ترافیک صبحگاهی کیفیت هوا در بیشتر مناطق پرتردد در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار خواهد گرفت. عدم وزش باد مؤثر طی روز پراکندگی آلاینده‌ها را محدود می‌کند، علاوه براین با افزایش دما در ساعات بعدازظهر تولید و افزایش غلظت آلاینده‌ ازن در برخی مناطق کاهش کیفیت هوا را به‌دنبال خواهد داشت.

با افزایش تندی باد و حاکمیت ناپایداری جوی تا ساعات پایانی فردا (۳۱ مرداد) پراکندگی ذرات معلق و درنتیجه برقراری وضعیت قابل‌ قبول در بیشتر مناطق پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها : ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.