رضایت شهروندان از مبارزه شهرداری تهران با موجودات موذی

رضایت شهروندان از مبارزه شهرداری تهران با موجودات موذی

به گزارسشتهران خبر؛ مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از کاهش ۲۰ درصدی تماس شهروندان درباره مزاحمت موش‌‌ها با سامانه ۱۳۷ نسبت به سال گذشته خبر داد. به گزارش ایلنا از شرکت شاماندهی صنایع و مشاغل شهر، سید علی مفاخریان به تهیه سم با کیفیت برای مقابله با موش‌ها در آبان ماه

کیفیت پایین دسترسی به سامانه 137

کیفیت پایین دسترسی به سامانه 137

عضو شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر تهران پس از ارائه گزارش رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، گفت: روز جمعه به ستاد ۱۳۷ مراجعه کردم و تنها یک نفر در ستاد بود و از آنجا با ۱۳۷ تماس گرفتم و دیدم که بسیاری از مناطق به سامانه ۱۳۷ دسترسی ندارد. علت این قطعی چیست؟