لزوم نگاه متفاوت به گردشگری در مناطق جنگی

لزوم نگاه متفاوت به گردشگری در مناطق جنگی

نبهانی گفت: یکی از برنامه‌‌های ما در حوزه گردشگری دفاع مقدس آن است که بتوانیم حضور گردشگران را تبدیل به بسته‌های اقتصادی کنیم. همانگونه که در ویتنام، فرانسه، آلمان و ... شاهد توسعه گردشگری جنگ هستیم می‌توانیم این امر را در ایران نیز عملیاتی کنیم