سرم به داروخانه ها رسید

سرم به داروخانه ها رسید

شانه ساز گفت: حدود یک هفته تا ۱۰ روز به دلیل اینکه بیمارستان‌ ها اولویت داشت، سرم در داروخانه‌های شهری توزیع نکرده بودیم، از دیروز توزیع را در داروخانه های شهری هم آغاز کردیم و نگرانی وجود ندارد.