نوه رباتیک

نوه رباتیک

یک شرکت ژاپنی، نوعی ربات طراحی کرده است که می‌تواند جای خالی نوه را برای سالمندان تنها پر کند.

لغوهشدار امنیتی سفر به ایران توسط ژاپن

لغوهشدار امنیتی سفر به ایران توسط ژاپن

دبیر کنسرسیوم تورهای ورودی کره و ژاپن در انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران گفت: ژاپن سطوح امنیتی و بهداشتی کشورها را در دو نقشه مجزا نشان می دهد؛ نقشه امنیتی ایران پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و واقعه هواپیمای اوکراینی توسط سفیر پیشین ژاپن تغییر کرد و در آن شرایط هیچ آژانس گردشگری