مخالفت عضو شورای شهر با فروش سرای محلات

مخالفت عضو شورای شهر با فروش سرای محلات

عضو ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گفت: همچنین در منطقه 3، سرای محله کاووسیه فروخته شده است. معاونت‎های فعلی گفتند، این سرا افزایش قیمت داشته و قیمت خوبی پیدا کرده و برای مسائل بودجه‎ای به فروش رفته است.