علائم متفاوت کرونا در کودکان

علائم متفاوت کرونا در کودکان

بچه ها به دلیل ناتوانی در استفاده از ماسک، به راحتی مبتلا به کرونا می شوند و این ویروس را به پدر و مادرشان انتقال می دهند.