ماور راهوری که رشوه نگرفت

ماور راهوری که رشوه نگرفت

معاون آموزش پلیس راهور تهران بزرگ گفت : هرچند مبلغ این رد رشوه یک میلیون ریال بود اما اقدام و عمل شایسته و پاکدستی مامور راهور قابل تقدیر و تجلیل است

ترافیک در اولین روز تعطیلی تهران
رییس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ

ترافیک در اولین روز تعطیلی تهران

رییس مرکز کنترل ترافیک گفت: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از باکری، شهید حکیم درمسیر غرب به شرق از باکری، بزرگراه هاشمی رفسنجانی درمسیر غرب به شرق از شهید ستاری، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از رحمانی دارای ترافیک می باشند .

تصادف فوتی در بزرگراه امام علی(ع) تشدید مجازات برای راننده متواری
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فاتب خبر داد:

تصادف فوتی در بزرگراه امام علی(ع) تشدید مجازات برای راننده متواری

سرهنگ مومنی گفت : علیرغم توصیه های مکرر و متعدد پلیس راهور فاتب در خصوص عدم تردد عابرین از عرض بزرگراه باز هم شاهد این کار از سوی عابرین پیاده و در نهایت بروز حوادث ناگوار هستیم .