مراقب تماس های ناشناس واتساپ باشید؛ پاسخ ندهید

مراقب تماس های ناشناس واتساپ باشید؛ پاسخ ندهید

سرهنگ بهزاد عبدیان گفت: به شهروندان توصیه می شود به تماس های ناشناس و مشکوک پاسخ ندهند و اگر در این راستا مشکلی برای آنها ایجاد شد در اولین فرصت مراتب را به شماره ۱۱۰ نیروی انتظامی گزارش بدهندتا توسط کارشناسان نیروی انتظامی بررسی و رسیدگی شود.