خروج اجباری نیرو در دوره جديد از شهرداری نخواهیم داشت
عضو شورای شهر ششم:

خروج اجباری نیرو در دوره جديد از شهرداری نخواهیم داشت

سید جعفر تشکری هاشمی ضمن مخالفت با کاهش اجباري نیروی انسانی در شهرداري تهران گفت: موافق با کاهش اجباري نیرو در شهرداری نیستم و تنها بازنشستگان و كساني كه محكوميت قضايي دارند بايد سازمان را ترك كنند

تکذیب انتخاب شهردار خارج از لیست اعلام شده/ 3 نفر از کاندیداها انصراف داده اند

تکذیب انتخاب شهردار خارج از لیست اعلام شده/ 3 نفر از کاندیداها انصراف داده اند

به گزارش تهران خبر ؛ سید جعفر تشکری هاشمی، منتخب شورای ششم در پاسخ به این سوال که آیا امکان انتخاب شهردار تهران خارج از لیست اعلام شده وجود دارد یا خیر گفت:  طبق قراری که گذاشتیم مرحله به مرحله کاندیداها با فیلترهای تعیین شده انتخاب شدند و در حال حاضر این افراد به 11