شورای پنجم را با 700 تاکسی فرسوده تحویل گرفتند؛ امروز 47 هزار تاکسی فرسوده داریم!

شورای پنجم را با 700 تاکسی فرسوده تحویل گرفتند؛ امروز 47 هزار تاکسی فرسوده داریم!

به گزارش تهران خبر او ادامه داد: متأسفانه بر اساس گزارشی که ما اخذ کرده‌ایم هم‌اکنون ۴۷ هزار و ۲۱۰ تاکسی فرسوده در شهر تهران وجود دارد که یک فاجعه و عقبگرد جدی در حوزه تاکسیرانی است. او ادامه داد: در دوره گذشته جلسات ویژه‌ای با مجموعه دولت و سایر بخش‌ها برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده