میزان کمک مالی شهرداری به مساجد اعلام شد

میزان کمک مالی شهرداری به مساجد اعلام شد

حجت الاسلام صادق زاده رئیس مرکز فعالیتهای دینی و امور مساجد شهرداری تهران گفت: مساجد نیز تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ فرصت دارند همراه با مهر مسجد به مرکزفعالیتهای دینی شهرداری تهران واقع در چهارراه ابوسعید مراجعه و از مساعدت مالی ویژه عزاداری ایام محرم و رزمایش مواسات و احسان مؤمنانه به همراه پوسترهای اهدایی استفاده نمایند.