انتشار بیش از 6 هزار عنوان آموزشی مقابله با کرونا در تهران

انتشار بیش از 6 هزار عنوان آموزشی مقابله با کرونا در تهران

به گزارش تهران خبر؛ «حیدر کلهری» درباره اقدامات گروه های دوام مدیریت بحران شهر تهران در برنامه‌های مقابله با کرونا گفت: گروه های داوطلب واکنش اضطراری محله در شهر تهران که به اختصار دوام نامیده می‌شوند به شکل داوطلبانه و در هماهنگی با ستاد مقابله با کرونا در انجام طرح واکسیناسیون کرونا که در ستادهای