بهشت نشینی زاکانی از نگاه موافقان و مخالفان در پارلمان

بهشت نشینی زاکانی از نگاه موافقان و مخالفان در پارلمان

به گزارش تهران خبر، بعد از اینکه نتیجه آرای اعضای شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار اعلام شد، برخی از منتقدان سوالات و ابهاماتی را درباره این انتخاب مطرح کردند که زاکانی و اعضای شورای شهر به طرق مختلف پاسخگوی این ابهامات بودند و حتی زاکانی در جسله ای طولانی با ده ها نفر از