به ضرورت جابجایی سنگر جهاد، از نمایندگی مردم قم استعفا می‌دهم / تهران نیازمند مدیریت راهبردی و به خدمت گرفتن شایستگان است
زاکانی؛

به ضرورت جابجایی سنگر جهاد، از نمایندگی مردم قم استعفا می‌دهم / تهران نیازمند مدیریت راهبردی و به خدمت گرفتن شایستگان است

زاکانی گفت: در تمام سال‌های گذشته خدمات زیادی به مردم پایتخت ارائه شده است خصوصاً در زمان مدیریت دکتر قالیباف برجستگی‌های ویژه‌ای بروز و ظهور پیدا کرد.