افزایش ایمنی شهر تهران با نصب لرزه نگار های جدید

افزایش ایمنی شهر تهران با نصب لرزه نگار های جدید

با توجه به روی گسل قرار گرفتن کلانشهر تهران نصب دستگاه های لرزه نگار بسیار مهم و ضروری است. نصب دستگاه های لرزه‌نگار درون گمانه‌ای در اعماق ۵۰ تا ۱۰۰ متری درون زمین در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران پایتخت قرار گرفت که در فاز نخست ۶ دستگاه طی ماه های آینده، در مناطق ۱، ۲، ۴، ۱۵، ۲۲ و ۱۸ نصب می شود.