قرعه کشی خودرو متوقف می شود؟

قرعه کشی خودرو متوقف می شود؟

ایران خودرو اخیرا طرح فروش فوق العاده جدید بدون قرعه کشی گذاشته است. به نظر می‌رسد که قرار است با قرعه کشی خداحافظی شود.