ازحاشیه نشینی تا باندبازی برای توزیع کالای قاچاق

ازحاشیه نشینی تا باندبازی برای توزیع کالای قاچاق

بسیاری از دستفروش هایی که در کنار اتوبان ها بساط می کنند نیز به فروش پوشاک، اسباب بازی یا لوازم تزئینی مشغولند و اغلب کالاهای این افراد نیز قاچاق محسوب می شود و به شیوه ای غیرقانونی تهیه شده است. بدون شک بخش زیادی از افرادی که ناچار به دستفروشی هستند، به دلیل این که