سرنوشت ترمینال شرق در شورای ششم

سرنوشت ترمینال شرق در شورای ششم

عضو شورای شهر تهران گفت:دولت جدید قول داده است که در زمینه حمل و نقل عمومی مساعدت داشته باشد و ما هم این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

جوادی یگانه در ارتباط با زیست پذیری شهر تهران توضیح دهد

جوادی یگانه در ارتباط با زیست پذیری شهر تهران توضیح دهد

قایمی گفت: او افزود: در این گزارش و گزارش‎های قبلی انبوهی از پروژه‎ها را شنیدیم اما کاش مشخص بود که هرکدام از این پروژه‎ها چه جایگاهی در برنامه‎ ها و طرح‏ها قرار داشتند و به کدام شاخص زیست‎پذیری شهر تهران چه کمکی کرده‎اند؟

آیا برای شهرداری تهران سرپرست انتخاب می شود+ گزینه های سرپرستی

آیا برای شهرداری تهران سرپرست انتخاب می شود+ گزینه های سرپرستی

علی اصغر قائمی در خصوص احتمال انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران گفت: قانونی وجود دارد که باید از کارکنان رسمی و مدیران ارشد شهرداری فردی را برای سرپرستی شهرداری تهران انتخاب کرد. باید ببینیم کدام یک از این بزرگواران که در شهرداری مدیر ارشد هستند، واجد شرایط بوده و اساسا انتخاب سرپرست مورد نیاز واقع می شود یا شهردار تهران انتخاب خواهد شد.