فردوس کاویانی از نقش هایی که دوست دارد می گوید

فردوس کاویانی از نقش هایی که دوست دارد می گوید

کاویانی خاطرنشان کرد: زمانیکه کار تئاتر را تازه شروع کرده بودم یک نمایش آلمانی را به کارگردانی زنده یاد حمید سمندریان اجرا کردیم و بعد از آن به اداره تئاتر رفتم و به صورت قراردادی استخدام شدم و در آن جا ابتدا شروع به کارهای پانتومیمی کردم.