مشکل جدی برای تهیه سرم و رمدسیور  نداریم

مشکل جدی برای تهیه سرم و رمدسیور نداریم

اگر این تعطیلات واقعا باعث کم شدن تجمعات و دورهمی‌ها شود، اثر مثبت در رئیس بیمارستان امام خمینی گفت:کنترل بیماری خواهد گذاشت، اما در غیر این صورت فکر نکنم تاثیر جدی بگذارد.