برنامه مترو تهران برای راه اندازی ایستگاه های خطوط 6، 7 و 10

برنامه مترو تهران برای راه اندازی ایستگاه های خطوط 6، 7 و 10

به گزارش تهران خبر؛ علی امام مدير عامل شركت مترو ضمن اعلام مطلب فوق گفت: با وجود آنكه هنوز كل پول حاصل از فروش اوراق مشاركت سال ۱۳۹۸ توسط بانك رفاه آزاد نشده و از طرفی منتظر دريافت وجوه اوراق مشاركت سال ۱۳۹۹ هستيم اما برنامه های اجرایی شركت مترو با همت دست اندركاران امر