عبور خطرناک عابر از روی پل افسریه
معاون ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد:

عبور خطرناک عابر از روی پل افسریه

معاون ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع یکفقره تصادف جرحی شدید بین موتور و عابر پیاده بر اثر تردد عابر پیاده از عرض پل بزرگراه افسریه و مصدوم شدن این عابر خبر داد .