وضعیت حمل و نقل پایتخت در آستانه باز شدن مدارس

وضعیت حمل و نقل پایتخت در آستانه باز شدن مدارس

روشنی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: اقدامات لازم را در خصوص ساماندهی سرویس های مدارس انجام داده ایم تا در هر زمانی که اعلام شد مشکلی در خصوص ساماندهی سرویس های مدارس نداشته باشیم.

اختیارات شورای شهر در آستانه تضعیف

اختیارات شورای شهر در آستانه تضعیف

براساس طرح کمیسیون اقتصادی مجلس چنانچه حسابرس خارج از تصمیم دیوان محاسبات انتخاب شود، جرم محسوب می‌شود. البته این مسئله دعوای قدیمی بین دیوان محاسبات و شهرداری است که متأسفانه با طرح کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این دعوا به نفع دیوان خاتمه می‌پذیرد

پاندمی کرونا، بزرگترین ضربه به تسهیل گری اجتماعی زد
علوی در وبینار منازعه اقتدار سازمانی و مشارکت شهروندی عنوان کرد؛

پاندمی کرونا، بزرگترین ضربه به تسهیل گری اجتماعی زد

رئیس کمیته مشارکت های مردمی شورای شهر تهران با اشاره به تأثیر منفی کرونا بر مشارکت های مردمی گفت: پاندمی کرونا بزرگترین ضربه را به تسهیل گری اجتماعی وارد کرد.