هشدار؛ عابرین پیاده فقط از روی پل های عابر پیاده تعبیه شده در بزرگراهها تردد کنند
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ؛

هشدار؛ عابرین پیاده فقط از روی پل های عابر پیاده تعبیه شده در بزرگراهها تردد کنند

سرهنگ احسان مومنی از عابرین پیاده خواست هیچ گاه بدلیل کم کردن مسافت و خستگی مخصوصا در شبها از عرض معابر بزرگراهی حرکت نکرده و حتما از پل های هوایی نزدیک استفاده کنند تا جان خود و دیگران به خطر نیافتد و شاهد اینگونه حوادث تلخ در سطح شهر تهران نباشیم .