مشکل جدی برای تهیه سرم و رمدسیور  نداریم

مشکل جدی برای تهیه سرم و رمدسیور نداریم

اگر این تعطیلات واقعا باعث کم شدن تجمعات و دورهمی‌ها شود، اثر مثبت در رئیس بیمارستان امام خمینی گفت:کنترل بیماری خواهد گذاشت، اما در غیر این صورت فکر نکنم تاثیر جدی بگذارد.

سرم به داروخانه ها رسید

سرم به داروخانه ها رسید

شانه ساز گفت: حدود یک هفته تا ۱۰ روز به دلیل اینکه بیمارستان‌ ها اولویت داشت، سرم در داروخانه‌های شهری توزیع نکرده بودیم، از دیروز توزیع را در داروخانه های شهری هم آغاز کردیم و نگرانی وجود ندارد.