فواید فراوان انجیر برای بدن

فواید فراوان انجیر برای بدن

میوه انجیر برای افراد با کبدهای ضعیف مناسب نیست و این گروه باید انجیر را به همراه گردو مصرف کنند. همچنین شیره درخت انجیر برای درمان بیماری‌های پوستی ،‌ رفع زگیل و میخچه‌ها مفید است.