نوستالژیک های تهران

نوستالژیک های تهران

هر شهری با مردمش هویت می گیرد و شناخته می شود. این مردم هستند که با قدم زدن در کوچه پس کوچه های شهر به محل زندگیشان حیات می بخشند.

واکسیناسیون همگانی راه نجات صنعت گردشکری

واکسیناسیون همگانی راه نجات صنعت گردشکری

معاون وزیر گردشگری درباره پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای جبران رکود و خسارت های سنگین صنعت گردشگری از محل شیوع کرونا، گفت: بهترین و منطقی ترین راه کار برای خروج از این وضعیت، واکسیناسیون عمومی است.