مراقب تماس های ناشناس واتساپ باشید؛ پاسخ ندهید

مراقب تماس های ناشناس واتساپ باشید؛ پاسخ ندهید

سرهنگ بهزاد عبدیان گفت: به شهروندان توصیه می شود به تماس های ناشناس و مشکوک پاسخ ندهند و اگر در این راستا مشکلی برای آنها ایجاد شد در اولین فرصت مراتب را به شماره ۱۱۰ نیروی انتظامی گزارش بدهندتا توسط کارشناسان نیروی انتظامی بررسی و رسیدگی شود.

تصادف فوتی در بزرگراه امام علی(ع) تشدید مجازات برای راننده متواری
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فاتب خبر داد:

تصادف فوتی در بزرگراه امام علی(ع) تشدید مجازات برای راننده متواری

سرهنگ مومنی گفت : علیرغم توصیه های مکرر و متعدد پلیس راهور فاتب در خصوص عدم تردد عابرین از عرض بزرگراه باز هم شاهد این کار از سوی عابرین پیاده و در نهایت بروز حوادث ناگوار هستیم .