عدم اجرای طرح ترافیک در تهران

عدم اجرای طرح ترافیک در تهران

براساس مصوبه شورای حمل ونقل وترافیک شهر تهران با توجه به مصوبه ستاد مبارزه با کرونا مبنی بر تعطیلی روزهای ۲۵لغایت ۳۰مردادماه طرح ترافیک در این روزها اجرا نمی شود و تمامی مراکز معاینه فنی در این روزها تعطیل خواهد بود.