انتخاب شهردار پایتخت پشت درهای بسته

انتخاب شهردار پایتخت پشت درهای بسته

انتخاب شهردار تهران پشت درهای بسته رقم خواهد خورد و شهروندان تهرانی باید به یکباره با شهردار منتخبی مواجه شوند که هیچ شناختی از او و برنامه هایش ندارند

آخرین وضعیت انتخاب شهردار تهران

آخرین وضعیت انتخاب شهردار تهران

از امروز مصاحبه گزینه های شهرداری تهران آغاز و قرار است شهردار در هفته جاری انتخاب شود. عضو منتخب شورا از عدم ارائه برنامه برای شهرداری از سوی آبرومند و علی آبادی و همچنین انصراف نیکزاد خبر داد.