مسیر دشوار زاکانی در راه بهشت
تهران خبر بررسی می کند؛

مسیر دشوار زاکانی در راه بهشت

علیرضا زاکانی شهردار منتخب شورای ششم است و باید برای تصدی صندلی بهشت روال قانونی را طی کند اما به نظر می رسد او راه سختی برای آینده در پیش دارد و باید تلاش های بسیاری برای حذف حواشی کند.

آیا برای شهرداری تهران سرپرست انتخاب می شود+ گزینه های سرپرستی

آیا برای شهرداری تهران سرپرست انتخاب می شود+ گزینه های سرپرستی

علی اصغر قائمی در خصوص احتمال انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران گفت: قانونی وجود دارد که باید از کارکنان رسمی و مدیران ارشد شهرداری فردی را برای سرپرستی شهرداری تهران انتخاب کرد. باید ببینیم کدام یک از این بزرگواران که در شهرداری مدیر ارشد هستند، واجد شرایط بوده و اساسا انتخاب سرپرست مورد نیاز واقع می شود یا شهردار تهران انتخاب خواهد شد.

انتخاب شهردار پایتخت پشت درهای بسته

انتخاب شهردار پایتخت پشت درهای بسته

انتخاب شهردار تهران پشت درهای بسته رقم خواهد خورد و شهروندان تهرانی باید به یکباره با شهردار منتخبی مواجه شوند که هیچ شناختی از او و برنامه هایش ندارند

ویژگی ها و سوابق اجرایی 8 گزینه نهایی

ویژگی ها و سوابق اجرایی 8 گزینه نهایی

از امروز مصاحبه منتخبین با 8 گزینه آغاز شد و قرار است بزودی شهردار آینده تهران مشخص شود. هر یک از گزینه های انتخاب شهردار ویژگی ها و سوابق اجرایی مختلفی دارند که بخشی از آن به شرح ذیل است.