به هر میزان نقد درن جریانی اصلاحات به تاخیر بی افتند، فعالیت اصلاح طلبان دچار تاخیر می شود

به هر میزان نقد درن جریانی اصلاحات به تاخیر بی افتند، فعالیت اصلاح طلبان دچار تاخیر می شود

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: چندسالی است که تشکیل یک حزب فراگیر در جریان اصلاحات بیان می‌شود و این جریان برای رسیدن به این امر راه طولانی در پیش دارد. محمد نعیمی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که امروز مطرح می‌شود جریان اصلاحات برای این‌که در عرصه سیاسی کشور به فعالیت خود ادامه