استعفا یک امام جمعه

استعفا یک امام جمعه

امام جمعه لواسان در پیامی آورده است: دوستان فکر نکنند که فقط در لباس امامت جمعه می‌توان خدمت کرد؛  لباس ما لباس نوکری است و هرجا باشیم اگر وظیفه‌مان را انجام بدهیم خدا با ماست