ارشا اقدسی جمعه به خاک سپرده می شود

ارشا اقدسی جمعه به خاک سپرده می شود

ارشا اقدسی بدلکار سینما که روز چهارشنبه 13 مردادماه بعد از یک هفته مبارزه میان مرگ و زندگی، از دنیا رفت، روز جمعه 22 مردادماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در کنار پیمان ابدی به خاک سپرده می‌شود.