شهر ایمن و سه دغدغه آتش نشانان

شهر ایمن و سه دغدغه آتش نشانان

لکی گفت: بخشی از جامعه چشم خود را به روی ایمنی و دغدغه‌های مربوط به آن بسته‌اند و همین باعث می شود که به ایمنی توجه کمتری شود.

آموزش‌های کوتاه مدت برای فرار از آتش

آموزش‌های کوتاه مدت برای فرار از آتش

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با تاکید بر موثر بودن آموزش های کوتاه بر افزایش فرهنگ ایمنی گفت: گراف ها عکس های تک‌برگی هستند که با یک نگاه کوتاه شهروندان به آن ها، یک پیام ایمنی را به خاطر می سپارند.