تهران آلوده تر می شود

تهران آلوده تر می شود

آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد برای استان تهران و تداوم آلودگی هوای پایتخت طی امروز (۲۰ شهریورماه) پیش‌بینی می‌شود.

کاهش کیفیت هوای پایتخت

کاهش کیفیت هوای پایتخت

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برقراری وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس در پاره‌ای از مناطق تهران طی ساعات بعد از ظهر مورد انتظار خواهد بود.

تهران گرم شد

تهران گرم شد

روند افزایش نسبی دما در استان تهران و کاهش کیفیت هوای ‌پایتخت طی امروز (۱۰ شهریور) و برقراری شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس دور از انتظار نیست.