آخرین تغییرات آب و هوای تهران

آخرین تغییرات آب و هوای تهران

امروز و فردا  در ساعات بعد ازظهر افزایش ابر در ارتفاعات و رخداد بارش پراکنده و خفیف در ارتفاعات شرقی دور از انتظار نیست.