«آبادان» ۴۰ سال بعد از محاصره

«آبادان» ۴۰ سال بعد از محاصره

۴۰ سال بعد از شکست حصر آبادان توسط رزمندگان اسلام، این شهر که روزی به عروس خلیج‌فارس معروف بود همچنان در محاصره مشکلات است.