پویشی به نام مجاهدین واکسیناسیون

پویشی به نام مجاهدین واکسیناسیون

به گزارش تهران خبر؛ مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از راه‌اندازی پویش «مجاهدین واکسیناسیون» خبر داد و عنوان کرد: وزیر بهداشت در بازدیدهای مختلفی که در روزهای اخیر داشته‌اند همواره به نقش دانشجویان در جهت واکسیناسیون عمومی تاکید کرده‌اند. در همین راستا در روزهای اخیر پویش «مجاهدین واکسیناسیون» را راه‌اندازی کردیم که