وعده رئیس جمهور در ارتباط با واکسیناسیون 70 درصدی

وعده رئیس جمهور در ارتباط با واکسیناسیون 70 درصدی

به گزارش تهران خبر؛ رییس جمهور با بیان اینکه امسال آموزش مجازی و حضوری را دنبال می کنیم، گفت: در برخی مناطق که امکان آموزش حضوری نباشد، آموزش مجازی می شود، اما حرکت به سوی آموزش حضوری است؛ زیرا نباید افت تحصیلی پیدا کنیم. تا چند روز آینده ۷۰ درصد جامعه واکسینه می شوند. به