ایمنی جمعی چه زمانی با تزریق واکسن ایجاد می شود؟!

ایمنی جمعی چه زمانی با تزریق واکسن ایجاد می شود؟!

به گزارش تهران خبر؛یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه برای کنترل کرونا با واریانت های جدید حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مصونیت در جامعه نیاز است، گفت: آنچه که می‌توان به طور دقیق اعلام کرد این است که احتمال بروز پیک مجدد بیماری تا زمانیکه واکسیناسیون قابل ملاحظه‌ای نداشته باشیم، وجود دارد. دکتر مسعود یونسیان در