اعتراف عجیب یک نوجوان به قتل های  مختلف

اعتراف عجیب یک نوجوان به قتل های مختلف

به گزارش تهران خبر؛ نوجوان 15 ساله ای که در یک جنایت تکان دهنده، مادربزرگ و پدرش را به قتل رسانده و اجساد آنان را در منزل مسکونی به آتش کشیده بود، زوایا و ابعاد جدیدی از این ماجرای هولناک را فاش کرد. به گزارش ایلنا، نوجوان 15 ساله ای که در یک جنایت تکان